TIIVIYSMITTAUS

You are here: Home \ PALVELUT KOTITALOUKSILLE \ TIIVIYSMITTAUS

Tiiviysmittausta käytetään rakennuksen laadunvalvontaan, energiakulutuksen ja lämpöhäviöiden laskentaan sekä sisäilman laadun arviointiin. Mitä tiiviimpi talo, sitä suurempi on energiansäästö ja parempi energialuokitus. Tiiviysmittauksen yhteydessä etsitään vuotokohdat lämpökameralla ja merkkisavuilla.

Tiiviysmittausta tarvitaan mm. rakennuslupaa varten. Sillä voidaan myös varmistua rakentamisen laatu ja löytää ulkovaipan ilmavuodot. Ilmavuodot voivat alentaa asumisviihtyvyyttä esimerkiksi vetohaittoina. Lisäksi ilmavuodot lisäävät riskiä kosteus- ja homevaurioiden syntymiselle.

Pekka Silvennoisella on rakentamisen sertifikaatti, rakennusten tiiviyden mittaaja, C-8254-31-12
tiiviysmittaus

TIIVIYSMITTAUKSEN VAIHEET

  1. Lähtötietojen keruu, kanavien tiivistäminen ja tarkastus -40 Pa alipaineessa
  2. Mittaus esimerkiksi -10, -20, -30, -40, -50 ja -60Pa ali- ja tilattaessa myös ylipaineessa
  3. Vuotokohtien etsintä
  4. Raportointi

Yhteydenottolomake

      

Kuvissa ollaan tekemämme tiiviysmittausta paritalossa. Kangasovi tuulettimen  kanssa on asennettu terassioven paikalle, painemittari ja tietokone ohjaa mittausta. Savukonetta ja FLIR-lämpökameraa käytetään havaintojen lisäksi vuotokohtien määritykseen.